5 Umiejętności Społecznych dla sukcesu w miejscu pracy

Posted on

5 Umiejętności Społecznych dla sukcesu w miejscu pracy

Jakie są umiejętności społeczne i dlaczego są one niezbędne do osiągnięcia sukcesu w miejscu pracy? umiejętności społeczne, zwane także „umiejętności interpersonalne” to takie, którego używamy do interakcji i komunikowania się z innymi ludźmi. Umiejętności te obejmują zarówno umiejętności werbalne (sposób mówisz do innych osób) i umiejętności niewerbalne (język ciała, gestów i kontaktu wzrokowego).

Dlaczego Pracodawcy Wartość Umiejętności Społecznych

Umiejętności społeczne są ważne umiejętności miękkich – te cechy osobiste (w przeciwieństwie do profesjonalnych twardych umiejętności nabytych poprzez edukację, szkolenia lub doświadczenia zawodowego), które są kluczem do interakcji dobrze z innymi. Niemal każda praca wymaga umiejętności społecznych. Jeśli pracujesz w zespole, trzeba umieć się dogadać z innymi. Jeśli pracujesz z klientami, trzeba uważnie słuchać ich pytania i wątpliwości. Jeśli jesteś menedżerem, zostanie wezwany do motywowania pracowników.

Uwaga : Nawet jeśli twoja praca nie wymaga interakcji z innymi ludźmi bardzo dużo, trzeba jeszcze posiadać kilka umiejętności społecznych interakcji z pracodawcą i współpracownikami.

Ponieważ umiejętności społeczne są tak ważne, prawie każdy pracodawca poszukuje kandydatów do pracy z tych kompetencji. Jest zatem ważne, aby wykazać, że masz silne umiejętności społecznych w swoim CV, list motywacyjny oraz wywiad.

Oto lista pięciu najlepszych umiejętności społecznych, które pracodawcy poszukują u kandydatów do zatrudnienia. mają również do obejrzenia kolejnych wskazówek, jak udowodnić, że masz umiejętności społecznych całym poszukiwaniu pracy.

Top 5 Umiejętności Społecznych

1. Empatia

Empatia jest bardzo ważną umiejętnością. Aby dobrze współdziałać z innymi, musisz być w stanie zrozumieć, jak czują. Empatia jest szczególnie ważne w kontaktach z klientami, którzy przychodzą do was z pytaniami i problemami. Musisz wyrazić prawdziwą troskę o swoich sprawach, a także przyczyniając się do ich rozwiązania.

2. Współpraca

Współpraca jest szczególnie ważne podczas pracy w zespole, w którym będzie zobowiązany współpracować z innymi, aby osiągnąć wspólny cel. Jednakże, nawet jeśli nie pracują w zespole, współpraca jest nadal konieczne w tych przypadkach, gdy użytkownik jest proszony o współpracować z kolegami, aby pomóc osiągnąć cele organizacji.

3. Komunikacja werbalna i pisemna

Komunikacja werbalna jest zdolność do wyrażania siebie za pomocą jasnego języka, że ​​inni mogą zrozumieć. Musisz solidne umiejętności komunikacji werbalnej, gdy mówisz do innych osobiście lub przez telefon. komunikacja pisemna wchodzi w grę, gdy piszesz e-mail, tekst, list, sprawozdanie, lub prezentacji – tutaj odpowiednie gramatyki, ortografii i format są konieczne.

4. Słuchanie

Inną ważną umiejętność komunikacji, która pozwala dobrze współdziałać z innymi słucha. Musisz być w stanie uważnie słuchać tego, co pracodawca każe ci robić, co mówią twoi koledzy w spotkaniu, a co pracownicy zapytać ciebie. Musisz słuchać obaw klientów i wyrazić im, że je zrozumiał. Ludzie reagują dobrze na innych, gdy czują, są one wysłuchane.

5. Komunikacja niewerbalna

Choć komunikacja werbalna jest ważną umiejętnością, więc jest komunikacja niewerbalna. Poprzez język ciała, kontakt wzrokowy, mimika i można wyrazić, że jesteś empatyczny człowiek, który uważnie słucha innych.

Jak pokazać swoich umiejętności społecznej w ciągu Szukaj pracy

Starają się wykazać, że masz wszystkie te umiejętności społecznych w całym procesie poszukiwania pracy. Po pierwsze, upewnij się, że włączenie społeczne umiejętności słowa omawianych tutaj ( „empatia”, „współpraca”, „komunikacja werbalna i pisemna”, „słuchać”, „komunikacja niewerbalna”) do swojego CV. Dobre miejsca do korzystania z tych słów kluczowych są w swojej historii pracy lub w skrócie CV (jeśli posiadasz).

Po drugie, można użyć tych słów w liście przewodnim. W ciele swoim liście, wspomnieć o jednym lub dwóch z tych umiejętności, zapewniając konkretne przykłady czasie gdy wykazano je w pracy.

Po trzecie, można korzystać z tych umiejętności słowa w wywiadzie. Upewnij się, że masz co najmniej jeden przykład dla wykorzystanego czasu każdy z pięciu najlepszych umiejętności wymienionych tutaj. Oczywiście, każda praca wymaga różnych umiejętności i doświadczenia, więc upewnij się, zapoznania się z opisem zadania starannie i skupić się na umiejętnościach wymienionych przez pracodawcę.

Wskazówka : Wywiady zapewniają również doskonałe forum do wykazania swoich zdolności interpersonalne.

Upewnij się, aby korzystać z komunikacji niewerbalnej, która przekazuje swoje zainteresowanie w wywiadzie, pracodawca i pracy. Mów wyraźnie i słuchać uważnie zadawane pytania. Wyświetlanie tych umiejętności interpersonalne osobiście jest to najlepszy sposób, by przekonać pracodawcę, że masz to, czego potrzeba, aby celować w położeniu oni oferują.

Gravatar Image

Experienced Recruiter with a demonstrated history of working in the media production industry. Strong human resources professional with a Bachelor's degree focused in Psychology from Universitas Kristen Satya Wacana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *