Skip to main content
Důležité Vůdčí schopnosti na pracovišti úspěch

Důležité Vůdčí schopnosti na pracovišti úspěch

Zda jeden je vedoucí kanceláře nebo vedoucího projektu, všichni dobří vůdci vyžadují řadu měkkých dovedností, které jim pomohou pozitivně komunikovat se zaměstnanci nebo členy týmu. Efektivní vedoucí mají schopnost dobře komunikovat, motivovat svůj tým, zvládnout a delegovat odpovědnost, naslouchat zpětné vazby, a mají možnost řešit problémy v neustále se měnící pracoviště. Poznámka: Zaměstnavatelé hledají tyto dovednosti v kandidátů, které zaměstnávají
Continue Reading
Důležité Vůdčí schopnosti pro resumé a průvodních dopisů

Důležité Vůdčí schopnosti pro resumé a průvodních dopisů

Když najmout podniků pro vedoucí role, hledají lidi s vlastnostmi, které jim umožní úspěšně komunikovat s kolegy, klienty a dalšími na pracovišti i mimo něj. Pouze ti s vysokou integritou prokázat vůdčí schopnosti. Preferovanými řídící funkce jsou vyhrazeny pro ty, které zaměstnavatelé vidět silné vůdčí schopnosti. Jaké jsou Vůdčí schopnosti? Lídři mají jedinečnou schopnost nejprve dát druhým a motivovat tým,
Continue Reading
Přesvědčování Definice a příklady přesvědčivá dovednosti

Přesvědčování Definice a příklady přesvědčivá dovednosti

Přesvědčování na pracovišti (nebo jiném prostředí) s sebou nese přesvědčivé ostatní následovat postup, aby se dohodly na závazku, nebo ke koupi výrobku nebo služby. Zaměstnavatelé zvláště cení přesvědčovací dovednosti ve svých zaměstnanců, protože mohou ovlivnit tolik aspektů pracoviště, což má za následek zvýšení produktivity. Poznámka: přesvědčování techniky jsou také používány v politických a fundraising kampaně, public relations, právních procedur a
Continue Reading
Důležité Vyjednávací dovednosti pro pracoviště úspěch

Důležité Vyjednávací dovednosti pro pracoviště úspěch

Jaké jsou vyjednávací schopnosti, a proč jsou důležité pro zaměstnavatele? Vyjednávání v pracovním kontextu je definována jako proces kování dohoda mezi dvěma nebo více stranami, která je vzájemně přijatelné. Jednání obvykle zahrnují nějaký kompromis a-vzít, nebo kompromis mezi oběma stranami. Nicméně, sjednané dohody nemusí nutně zahrnovat obě strany, které splňují ve středu, protože jedna ze stran může mít větší vliv
Continue Reading
Tipy které vám pomohou překonat svůj strach z veřejného mluvení

Tipy které vám pomohou překonat svůj strach z veřejného mluvení

Slova „řečnictví“ příčinou strach a úzkost v myslích jinak kompetentní a důvěru lidí. Má myšlenka mluvit před skupinou vyvolávají strach, aby se potíte, a dostat vaše srdce buší? Je pravděpodobné, že máte glossophobia - strach z mluvení na veřejnosti. Glossophobia je jedním z nejčastějších obav. Existuje mnoho způsobů, jak zvýšit obchodní expozici tak proč se obtěžovat překonat své mluvících nervozita?
Continue Reading
Řečnictví dovednosti seznam a příklady

Řečnictví dovednosti seznam a příklady

Mluvení na veřejnosti jen zřídka, pokud vůbec celý popis práce, ale dynamické a dobře připravené reproduktory jsou vysoce ceněny zaměstnavateli a mají tendenci k získání vedoucí pozice a důležité kontakty klient role. Každý, jehož práce zahrnuje komunikaci, výuce nebo přesvědčování bude dělat lepší práci, pokud mají dovednosti řečnictví. Proč Zaměstnavatelé Hodnota řečnictví dovednosti Umění řečnictví přichází do hry, a to
Continue Reading
Jak se stát efektivní Active Listener

Jak se stát efektivní Active Listener

Když budete poslouchat, že jste se plně soustředit na něco nebo někoho, kdo dělá zvuk. Zajímáte se stává aktivním posluchačem, který může tak hluboce naslouchat, aby vaše spolupracovníky a zaměstnanci pocit štěstí, že vás jako kolega? Můžete se záměrným praxe a více zkušeností. V hlubokém nebo aktivního naslouchání, což jsou slova, používané k popisu nejúčinnější poslechu styly, posluchač vykazuje určité
Continue Reading
Druhy poslechu s ukázkami

Druhy poslechu s ukázkami

Jste dobrý posluchač? Jedná se o vysoce ceněný měkké dovednosti hledal všemi zaměstnavateli. Koneckonců, lidé s touto schopností je pravděpodobnější, že k pochopení úkolů a projektů, budovat silné vztahy se spolupracovníky, a také být schopen řešit problémy a řešení konfliktů. Zaměstnavatelé budou hledat pro vás demonstrovat schopnosti naslouchat během pohovorů. Zjistěte, proč dobře naslouchat jsou důležité na pracovišti. Plus, jak
Continue Reading
Důležité Aktivní naslouchání a techniky

Důležité Aktivní naslouchání a techniky

Co je aktivní poslech, a proč je to důležité pro vaši kariéru? Aktivní naslouchání je proces, při kterém jednotlivec zabezpečuje informace z jiného jednotlivce nebo skupiny. „Aktivní“ element jsou kroky, aby vytáhnout detaily, které by jinak nebylo možné sdílet. Aktivní posluchači nedošlo k přerušení za každou cenu, shrnout a zopakovat zpět, co jste slyšeli, a pozorovat řeč těla, aby jim
Continue Reading
Schopnosti naslouchat – Jak se stát lepším Pozorovatel bude mít prospěch svou kariéru

Schopnosti naslouchat – Jak se stát lepším Pozorovatel bude mít prospěch svou kariéru

Poslechu je měkký dovednost, která umožňuje lidem porozumět informacím ostatním sdělit k nim. Je součástí komunikační dovednosti soubor, který obsahuje řečové dovednosti, známé také jako verbální komunikace, a interpersonální dovednosti. Zatímco sluchu je fyzické schopnosti, jeden z našich pěti smyslů, poslech je dovednost, která může jednotlivec získat a vylepšit v průběhu svého života. Dobře naslouchat vám pomůže vyniknout ve většině
Continue Reading
Důležité interpersonální dovednosti, že zaměstnavatelé Hodnota

Důležité interpersonální dovednosti, že zaměstnavatelé Hodnota

Jaké jsou interpersonální dovednosti, a proč jsou důležité na pracovišti? Interpersonální dovednosti, také známý jako lidé dovednosti, soft skills, nebo emocionální inteligence dovednosti, souvisí se způsobem budete komunikovat s ostatními. Jsou-li zaměstnavatelé najímání, interpersonální dovednosti jsou jedním z hlavních kritérií používaných k hodnocení kandidátů. Bez ohledu na druh práce máte, je důležité, aby bylo možné vyjít dobře se spolupracovníky, manažery,
Continue Reading
Interpersonální dovednosti pro práci – Jak To Skill Set může pomoci vaší kariéry

Interpersonální dovednosti pro práci – Jak To Skill Set může pomoci vaší kariéry

Interpersonální dovednosti, sada měkkých dovedností, který nám umožňuje komunikovat s ostatními jedinci. Oni jsou někdy nazýváni „schopností lidí.“ Verbální komunikace a poslechu jsou u založení interpersonální dovednosti, ale jdou mimo naši schopnost používat slova pro sdílení informací. Tato sada zahrnuje také schopnost být schopen vyjednávat, přesvědčovat a školit lidi, jakož i koordinovat naši činnost s nimi a číst jejich řeč
Continue Reading