Skip to main content
Viktiga Ledarskap för arbetsplatsen framgång

Viktiga Ledarskap för arbetsplatsen framgång

Vare sig man är en kontorschef eller projektledare, alla goda ledare kräver ett antal mjuka färdigheter för att hjälpa dem positivt samverka med anställda eller gruppmedlemmar. Effektiva ledare har förmågan att kommunicera väl, motivera sitt lag, hantera och delegera ansvar, lyssna på feedback, och har möjlighet att lösa problem i en ständigt föränderlig arbetsplats. Obs: Arbetsgivare söker dessa färdigheter i
Continue Reading
Viktiga Ledarskap för Meritförteckningar & Cover Letters

Viktiga Ledarskap för Meritförteckningar & Cover Letters

När företag hyra för ledarroller, de letar efter människor med egenskaper som ger dem möjlighet att framgångsrikt interagera med kollegor, kunder och andra på arbetsplatsen och utanför. Endast de med hög integritet visa ledaregenskaper. De föredragna chefspositioner är reserverade för dem som arbetsgivare ser starka ledaregenskaper. Vad är Ledarskap? Ledare har en unik förmåga att sätta andra först och motivera
Continue Reading
Övertalning Definition och Exempel på Persuasive Skills

Övertalning Definition och Exempel på Persuasive Skills

Övertalning på arbetsplatsen (eller andra miljöer) innebär övertygande andra att följa en kurs av åtgärder, för att komma överens om att ett åtagande, eller att köpa en produkt eller tjänst. Arbetsgivare särskilt värde övertygande färdigheter i sin personal eftersom de kan påverka så många aspekter av arbetsplatsen, vilket resulterar i ökad produktivitet. Obs: övertalning tekniker används också i politiska och
Continue Reading
Viktiga Förhandlingsteknik för arbetsplatsen framgång

Viktiga Förhandlingsteknik för arbetsplatsen framgång

Vad är förhandlingsteknik, och varför är de viktiga för arbetsgivare? Förhandling inom en arbets sammanhang definieras som processen att smida en överenskommelse mellan två eller flera parter som är ömsesidigt godtagbar. Förhandlingar innebär oftast någon give-and-take eller kompromiss mellan parterna. Dock inte överenskommelser inte nödvändigtvis innebära båda parter möts i mitten eftersom en av parterna kan ha mer inflytande än
Continue Reading
Tips för att hjälpa dig att övervinna din rädsla för att tala inför publik

Tips för att hjälpa dig att övervinna din rädsla för att tala inför publik

Orden "tala inför publik" orsak rädsla och ångest i medvetandet hos annars kompetenta och trygga människor. Har tanken på att tala inför en grupp framkalla rädsla, få dig att svettas, och få ditt hjärta bultade? Det är troligt att du har Glossophobia - rädslan för att tala inför publik. Glossophobia är en av de vanligaste av rädsla. Det finns många
Continue Reading
Public Speaking Skills lista och exempel

Public Speaking Skills lista och exempel

Tala inför publik är sällan eller aldrig en hel arbetsbeskrivning, men dynamiska och väl förberedda högtalare värderas högt av arbetsgivare och tenderar att tjäna ledande positioner och viktiga kundkontakt roller. Någon vars jobb innebär att kommunicera, undervisning eller övertala kommer att göra ett bättre jobb om de har skicklighet att tala. Varför Arbetsgivare Value tala inför publik Skills Konsten att
Continue Reading
Hur man blir en effektiv aktiv lyssnare

Hur man blir en effektiv aktiv lyssnare

När du lyssnar, ger du din fulla uppmärksamhet på något eller någon som gör ett ljud. Är du intresserad av att bli en aktiv lyssnare som kan så djupt lyssna att dina medarbetare och personal känner mig lyckligt lottad att ha dig som en kollega? Du kan med avsiktlig praxis och mer erfarenhet. I djup eller aktivt lyssnande, vilka ord
Continue Reading
Olika typer av förmåga att lyssna med exempel

Olika typer av förmåga att lyssna med exempel

Är du en god lyssnare? Detta är en högt värderad mjuk skicklighet söks av alla arbetsgivare. När allt kommer omkring, människor med denna förmåga är mer benägna att förstå uppgifter och projekt, bygga starka relationer med medarbetare, och även kunna lösa problem och lösa konflikter. Arbetsgivare kommer att se ut för dig att visa förmåga att lyssna under anställningsintervjuer. Upptäck
Continue Reading
Viktiga aktivt lyssnande färdigheter och tekniker

Viktiga aktivt lyssnande färdigheter och tekniker

Vad är aktivt lyssnande, och varför är det viktigt för din karriär? Aktivt lyssnande är den process genom vilken en individ säkrar information från en annan individ eller grupp. Den ”aktiva” element innebär vidtar åtgärder för att dra ut detaljer som kanske inte annars delas. Aktiva lyssnare undvika avbrott till varje pris, sammanfatta och upprepa tillbaka vad de har hört,
Continue Reading
Förmåga att lyssna – Hur bli en bättre lyssnare kommer att gynna din karriär

Förmåga att lyssna – Hur bli en bättre lyssnare kommer att gynna din karriär

Att lyssna är en mjuk färdighet som tillåter människor att förstå informationen andra förmedla till dem. Det är en del av kommunikationen färdigheter som inkluderar förmåga att tala, även känd som verbal kommunikation och samarbetsförmåga. Medan hörsel är en fysisk förmåga, en av våra fem sinnen-lyssnande är en färdighet som en person kan förvärva och förbättra under loppet av sin
Continue Reading
Viktiga Inter kompetens som arbetsgivarna Värde

Viktiga Inter kompetens som arbetsgivarna Värde

Vad är social kompetens, och varför är de viktiga på arbetsplatsen? Social kompetens, även känd som människor färdigheter, mjuka färdigheter eller emotionell intelligens färdigheter, är relaterade till ditt sätt att kommunicera och interagera med andra. När arbetsgivare anställer, social kompetens är en av de främsta kriterier som används för att utvärdera kandidater. Oavsett vilken typ av jobb du har, är
Continue Reading
Social kompetens för arbete – hur detta färdigheter som kan hjälpa din karriär

Social kompetens för arbete – hur detta färdigheter som kan hjälpa din karriär

Social kompetens, en uppsättning av mjuka färdigheter, tillåter oss att interagera med andra individer. De kallas ibland "människor färdigheter." Verbal kommunikation och förmåga att lyssna är på grunden för social kompetens, men de går bortom vår förmåga att använda ord för att dela information. Denna kompetens omfattar också att kunna förhandla, övertala, och instruera folk samt samordna våra insatser med
Continue Reading